"et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos" J (8,32)sobota, 26 czerwca 2010

Modlitwa RapTora 4.

kiedy cień cierpienia
nad Maleństwem
zawiśnie ....
Daj mi proszę
Panie
mądrość Salomona
albo jej ułamek ....
chcę słowem jednym
rozwiązać
każdy węzeł
gordyjski
a drugim
pogodę duszy przywrócić
natychmiast ...

RapTor

2 komentarze: